Πιστοποιητικά
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO9001 Certificate
  Αριθμός: 55820Q0094R05
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-10-20
  Ημερομηνία λήξης: 2023-10-23
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate for Pet Treats Extruding Line
  Αριθμός: M.2020.206.C8967
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-09-08
  Ημερομηνία λήξης: 2025-09-07
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate for Pet Treats Moulding Machine
  Αριθμός: M.2020.206.C8968
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-09-08
  Ημερομηνία λήξης: 2025-09-07
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: 714I057411
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-12-16
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: ATE/1080/31102M
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-01-24
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: ATE/1080/31138M
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-04-22
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: ATE/1080/31115M
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2014-03-25
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: ATE/1080/31765M
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2015-02-09
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: ISO9001
  Αριθμός: ANAB13Q20430R0S
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2016-08-09
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: Business license
  Αριθμός: 91370103779710451K
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-03-17
  Ημερομηνία λήξης:
 • Κίνα Jinan Darin Machinery Co., Ltd. Πιστοποιήσεις
  Πρότυπο: CE Certificate
  Αριθμός: 714I057311
  Ημερομηνία Έκδοσης: 2011-12-16
  Ημερομηνία λήξης:
QC Προφίλ

 

Πιστοποιητικό

Jinan Darin Machinery Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 0

Jinan Darin Machinery Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 1

Jinan Darin Machinery Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 2

Jinan Darin Machinery Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 3

Jinan Darin Machinery Co., Ltd. έλεγχος ποιότητας 4